Garść informacji o przerywaczach płomienia

Przerywacze płomienia to elementy zabezpieczające zbiorniki i instalacje, w których znajdują się łatwopalne ciecze. Są one wykorzystywane również tam, gdzie może dojść do powstania palnych mieszanin gazów. Bezpieczeństwo procesowe wymaga stosowania profesjonalnej armatury zabezpieczającej. Bez niej mogłoby dojść do zapłonu wewnątrz instalacji, co stanowi ogromne niebezpieczeństwo.

 

Jak przerywacz płomienia wpływa na bezpieczeństwo procesowe?

 

Bezpieczeństwo procesowe wymaga fachowego zabezpieczenia instalacji technologicznych, które w szczególny sposób narażone są na pożar. Zadaniem przerywacza płomienia jest zahamowanie rozprzestrzeniania się wybuchów między elementami instalacji. W przypadku, gdy doszło do zapłonu w jednym miejscu układu, to zabezpieczenie ma zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia w pozostałych obszarach. Przerywacze płomienia mogą więc zapobiec prawdziwej katastrofie w przedsiębiorstwie przemysłowym. Bez nich ogień błyskawicznie opanowałby całą instalację. Bezpieczeństwo procesowe chroni nie tylko instalacje przemysłowe, ale przede wszystkim ludzkie życie. Ogień w tego rodzaju urządzeniach stanowi duże zagrożenia dla zdrowia oraz życia osób przebywających w budynku.

 

Przerywacze płomienia wykorzystywane są w branży m.in. petrochemicznej, chemicznej, wydobywczej. Ponadto są to zabezpieczenia niezbędne w przypadku transportu, czy też magazynowania produktów, których opary emitowane do otoczenia mogą spowodować wybuch.

 

Bezpieczeństwo procesowe - rodzaje przerywaczy płomieni

 

Przerywacze płomienia występują w rozmaitych wariantach. Wszystko zależy od miejsca, gdzie będą one umieszczone. Wśród przerywaczy rurowych można wyróżnić modele dwukierunkowe. Dzielą się one na przerywacze deflagracji oraz detonacji (stabilnej/niestabilnej).

 

 

Przerywacze deflagracji stosowane są, jako zabezpieczenie wnętrza rurociągu oparowego przy ściśle zachowanej odległości od źródła zapłon. Przerywacze detonacji pełnią tą samą rolę, jednak nie ma potrzeby weryfikacji odległości od źródła zapłonu.

 

Do ochrony wydmuchów technologicznych instalacji stosuje się końcowe przerywacze płomienia. Występują one w miejscach odpowietrzania zbiorników. Można wyróżnić końcowe przerywacze płomienia deflagracji, spalania krótkotrwałego, spalania długotrwałego.

 

Dobór właściwego zabezpieczenia jest dość skomplikowany. Przede wszystkim wymaga on prawidłowego określenia obszarów narażonych na konkretne zjawiska niebezpieczne. Istotne są tutaj charakterystyki potencjalnego wybuchu. W układach złożonych dobór przerywaczy powinien być przeprowadzony na podstawie audytu.

30/10/18

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.